HISTORIA MUZEUM

Od 1952 roku lokalny pedagog - pasjonat historii, Albin Nowicki, zaczął gromadzić różnej wartości przedmioty związane z regionem. W 1960 roku zostało powołane do życia Koło Miłośników Rynu, a jego członkowie zaczęli organizować Izbę Regionalną. Zbierano eksponaty, popularyzowano lokalną historię, kulturę oraz tradycję. Eksponaty pochodziły zazwyczaj od mieszkańców miasta i okolicy, a w szczególności od dzieci i młodzieży, którą Nowicki dobrze znał i potrafił zainspirować do działania. Inne muzealia, jak szafa gdańska, pochodziły z Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. W ciągu kilku lat wspólnymi wysiłkami mieszkańców udało się stwozyć bogaty zbiór, który nieustannie się powiększał. Eksponaty gromadzono w kancelarii kierownictwa szkoły, część w hallu kina. Doraźnie posiłkowano się także pomieszczeniem w Banku Spółdzielczym. Wśród osób, które w ramach czynu społeczengo pomagały tworzyć Muzeum, należy wymienić m.in. Albina Nowickiego, Stefana Miklińskiego, Franciszka Gabryjela, Stanisława Stępkowskiego, Zenona Kazimiańca, Jerzego Prigarę, Jana Basińskiego.
W latach 1966, 1967 i 1968 odbyły się trzy ekspozycje zbiorów muzealnych. Na koniec lat 60-tych łączna liczba eksponatów przekraczała 1800 sztuk.
W 1969 roku Izba Regionalna znajdowała się w południowo - wschodnim skrzydle ryńskiego zamku, a w jej skład wchodziło 7 sal i korytarz. W 1969 roku utworzono Punkt Muzealny, wówczas też Muzeum w Olsztynie przekazało do Rynu eksponaty pochodzące z lokalnych wykopalisk. Punkt złożony był z 8 izb o łącznej powierzchni 600 metrów kwadratowych. W 1970 roku członkowie Koła działali jako Oddział Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Pojezierze.
W 1972 roku przekształcono Izbę Regionalną w Społeczne Muzeum Regionalne im. Albina Nowickiego.
Do roku 1999 zbiory znajdowały się pod opieką Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, który w 2000 roku został przekształcony w Ryńskie Centrum Kultury. W 2008 roku muzealia zostały przeniesione do budynku przy ul. Hanki Sawickiej 1, gdzie można je oglądać do dziś.

 

RYŃSKIE ZBIORY MUZEALNE - Muzeum im. Albina Nowickiego

W muzeum znaleźć można głównie zbiory etnograficzne pochodzące z okolic Rynu. Najstarsze eksponaty mają ponad 200 lat. Znajdziecie tu jedyne, wystawiane w warunkach muzealnych na Warmii i Mazurach: łódź - dłubankę, wydobytą z dna Jeziora Ryńskiego oraz półkosek z pocz. XIX w. Obejrzeć można piękny fotel gdański, zbiór XIX wiecznych planów architektonicznych zamku i kościoła w Rynie, ale także najprawdziwsze "gacie z klapą" czyli arcypraktyczne, koronkowe reformy, czarci zydel, magiczne lustro oraz - ostatnią, niegdyś zamurowaną żywcem, przykutą łańcuchami do ściany mazurską czarownicę.

Przekraczając progi ośmiu pomieszczeń odbędziecie niezapomnianą wycieczkę w przeszłość, co umożliwią Wam ekspozycje narzędzi do pracy w polu, gospodarstwie  oraz do połowu ryb (także pod lodem), starych mebli, "sprzętu" kuchennego, równie ślicznych, co starych kafli pochodzących z pieców kaflowych okolicznych zamków, pałaców i bogatych domów, oraz moc innych, równie ciekawych przedmiotów, których nie ogląda się tylko przelotnie, lecz przez pryzmat ich zawsze ciekawej historii.