Deklaracja dostępności Strona Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-04-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Tuczyńska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 877375040

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyektor Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki
 • Adres: Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki, ul. Mikołaja Kopernika16, 11-520 Ryn
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 877375040

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie ul. Mikołaja Kopernika 16, 11-520 Ryn - budynek główny

Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki mieści się w budynku 2-piętrowym i posiada jedno wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, przy którym znajduje się pochylnia umożliwiającą wjazd wózkiem od strony ulicy Mikołaja Kopernika. Pochylnia posiada poręcz z dwóch stron.
Możliwy dojazd do posesji samochodem. 
Przed budynkiem Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
Z poziomu parteru wszystkie kondygnacje budynku są skomunikowane za pośrednictwem windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wyposażona w informację głosową, wypukłe przyciski z numerami pięter i oznaczenia w alfabecie Braille’a).
W budynku są dwie toalety (na parterze i na pierwszym piętrze) przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (zainstalowana odpowiednio przystosowana miska ustępowa i umywalka, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych).
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 • Budynek Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie ul. Szkolna 1, 11-520 Ryn

Budynek posiada jedno wejście nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Możliwy dojazd do posesji samochodem. 
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób  z niepełnosprawnościami.
Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 • Budynek Filii Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich, Sterławki Wielkie 54, 11-520 Ryn

Filia Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich mieści się w budynku współużytkowanym z Ochotniczą Strażą Pożarną. Posiada jedno wejście nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Brak pochylni.
Możliwy dojazd do posesji samochodem. 
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
W części budynku użytkowanej przez bibliotekę nie ma toalety przystosowanej dla osób  z niepełnosprawnościami.
Do wszystkich pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Logo RPEKiTRegionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki jest samorządową instytucją kultury, utworzoną Uchwałą Nr XLVI/341/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. Biblioteka Publiczna i Ryńskie Centrum Kultury z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały połączone. W wyniku połączenia powstał RPEKiT. Celem RPEKiT w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i turystycznej jest tworzenie warunków do zaspakajania i rozwijania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, oświaty, turystyki i rekreacji, a także upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności. Zaś celem RPEKiT w zakresie działalności bibliotecznej jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Ryn oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.

ROK 2022

 

MAJ

1.05 - Majówka nad jeziorem Ryńskim

Konkurs plastyczny pod hasłem "Rodzina z wartościami to silna rodzina"

3.05 - XIII Drużynowe Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

6.05 - Wernisaż - uczestników zajęć plastycznych w RPEKiT w Rynie - RPEKiT w Rynie

8-15.05 - "Świat w jednym miejscu" - XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

22.05 - prezentacje grup artystycznych działających w strukturach RPEKiT w Rynie – sala widowiskowa RPEKiT w Rynie (wstęp wolny)

26.05 - Ryńskie Spotkania z Historią – sala widowiskowa RPEKiT w Rynie

 

CZERWIEC

1.06 – Dzień Dziecka

3.06 - Wernisaż - Demony, duchy. Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur - RPEKiT w Rynie

5.06 - Piknik z książką - Rodzinne czytanie w plenerze

11.06 - Odjazdowy Bibliotekarz

20.06 - Z piosenką na wakacje - amfiteatr nad jeziorem Ryńskim - organizator Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rynie

23.06 – Noc Świętojańska – Plaża Miejska w Rynie

25.06 - Eksplozja Kolorów - Pierwsza edycja najbardziej kolorowej imprezy czyli EKSPOLOZJA KOLORÓW (amfiteatr nad Jeziorem Ołów) - zagrają dla Was DJ WILGA, ŁOJO, MATT5KI oraz TOMASZ DOLSKI - polski skrzypek, wokalista, kompozytor, pedagog, finalista „Must be the Music – Tylko Muzyka”. Wychował się w muzycznej rodzinie. Tworzy i gra muzykę różnych gatunków od klasyki opracowanej we współczesnej stylistyce, poprzez pop, rock, jazz  i muzykę elektroniczną. Artysta tworzy własny styl, ma niezwykłą charyzmę i doskonały kontakt z publicznością. 

30.06 - Ryńskie Spotkania z Historią – sala widowiskowa RPEKiT w Rynie

 

LIPIEC

1.07 - Wernisaż - RPEKiT w Rynie

8.07 - Noc w Bibliotece

21 - 24.07 - Dni Rynu - 4 dni pełne atrakcji! 

21.07 Na Folkowa Nutę - koncert Zespołów Artystycznych RPEKiT (Sala widowiskowa RPEKiT w Rynie), 

22.07 Spektakl - Kompania Teatralna (impreza biletowana), 

23.07 Gra terenowa "Ryn zany i nieznany", Czytanie w plenerze (Ekomarina), koncert wieczorny: GRZEGORZ HALAMA, NO LOGO, PATRYCJA MARKOWSKA (Amfiteatr nad Jeziorem Otów), 

24.07 I Bieg Rynski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn Rodzinny Piknik z atrakcjami - Festyn Strzelecki i wystawa broni palnej (Strzelnica Sokót Ryn).

 

 

SIERPIEŃ

5.08 - Wernisaż - RPEKiT w Rynie

7.08 - Piknik z książką - Rodzinne czytanie w plenerze

12-14.08 - Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria

20.08 - Koncert hip-hop - "UWS FEST"

21.08 – Ryński Festiwal Kulinarny

27-28.08 - Milko Mazury MTB – Wyścig o Jelenie Rogi

28.08 – Spektakl- Kompania Teatralna (impreza biletowana)

 

WRZESIEŃ

2.09 - Wernisaż - RPEKiT w Rynie

3.09 - Narodowe Czytanie "Ballady i Romanse" Adama Mickiewicza

3.09 - DOŻYNKI W STERŁAWKACH WIELKICH - sołectwo Kronowo i Grzybowo

18.09 - VI Indywidualne Otwarte Zawody Strzeleckie o Statuetkę Miast Partnerskich (CITASLOW)

19-25 - TYDZIEŃ CITTASLOW

29.09 - Ryńskie Spotkania z Historią – sala widowiskowa RPEKiT w Rynie (wstęp wolny)

 

PAŹDZIERNIK

7.10 - Wernisaż - RPEKiT w Rynie

27.10 - Ryńskie Spotkania z Historią – sala widowiskowa RPEKiT w Rynie (wstęp wolny)

29.10 - Święto Dyni

Noc z Biblioteką

 

LISTOPAD

4.11 - Wernisaż - RPEKiT w Rynie

5.11 - XIII Drużynowe Zawody Strzeleckie Samorządów o Puchar Starosty Giżyckiego z okazji Święta Niepodległości

11.11 - PATRIOTYCZNY KONCERT Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

24.11 - Ryńskie Spotkania z Historią – sala widowiskowa RPEKiT w Rynie (wstęp wolny)

OGŁOSZENIE konkursu na Szopki Bożonarodzeniowe

 

GRUDZIEŃ

4.12 - Spektakl - Kompania Teatralna (impreza biletowana)

6.12 - MIKOŁAJKI

10.12 - Jarmark Bożonarodzeniowy

18.12 - WERNISAŻ PRAC KONKURSOWYCH - SZOPKI BOŻONARODZENIOWE

 

 

 

ROK 2021

STYCZEŃ

29 - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

LUTY

8 - 14 - Internetowy Konkurs Walentynkowy

 

MARZEC

3 - 10 - Konkurs internetowy z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn

13 - 30 - konkurs na palmę Wielkanocną

 

KWIECIEŃ 

30.04 - 03.05. - Gra Miejska - Majówkowy Aktywny Ryn

 

MAJ

30.04 - 03.05. - Gra Miejska "Majówkowy Aktywny Ryn"

30 - Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

 

LIPIEC 

3 - Wernisaż wystawy  "Wodny Świat" autorstwa Marioli Gryniewicz

4 - Koncert "Piosenka jest dobra na wszystko" Teatr Muzyczny HALS

23 - 25 - DNI RYNU

23 - Turniej Plażowy Siatkarskich Trójek oraz Otwarty Turniej Badmintona

       Wernisaż wystawy „Tajemniczy świat Kobiety” autorstwa Beaty Bill

       Pokaz filmów analogowych o Mazurach

       Występ Kabaretu z Konopi

24 - I Bieg Ryński o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

       Jarmark Regionalny

       Koncert wieczorny - Dominka Siwek, Biała Armia, Jacek Stachursky, Majkel

25 - Piknik strzelecki i wystawa broni - Sekcja Strzelecka Sokół

       Piknik rodzinny - gry, zabawy, dmuchańce i animacje dla całych rodzin

       Koncert zespołu Atlantyda

 

SIERPIEŃ

14 - 15 - Festiwal Kultury Średniowiecza MASURIA

20 - Wernisaż wystawy "Moja podróż" autorstwa Izabeli Choinki

21 - Festyn Kulinarny Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem

28 - Festiwal Hip-Hop "Uwierz w Siebie" 

 

WRZESIEŃ

4 - Dożynki Gminne w Ławkach

20 - 26 - Tydzień Cittaslow

 

 

 

 

ROK 2020

 

STYCZEŃ

18 - Koncert Kolęd i spektakl teatralny "Dziewczynka z zapałkami"

20 - 02.02. - Ferie zimowe

 

LUTY

15 - Koncert Walentynkowy

 

MARZEC 

8 - Babski Wieczór

 

LIPIEC

31 - Wernisaż wystawy "Cała jestem w kwiatki" autorstwa Marioli Gryniewicz

 

SIERPIEŃ

9 - Festyn Rodzinny

14 - Koncert szantowy - Zespół Oj Tam

22 - Koncert zespołu Zdążyć Przed Północą

 

WRZESIEŃ

21 - 27 - Tydzień Cittaslow

 

 

 

ROK 2019

STYCZEŃ 

11 - Koncert Chóru Policyjnego

21 - 03.02. - Ferie zimowe

 

LUTY

21 - Dyskusyjny Klub Filmowy

 

MARZEC

8 - Wernisaż wystawy prac Piotra Dondajewskiego

10 - Babski Wieczór

14 - Ryńska Akademia Seniorów - Torby ekologiczne

16 - tancerze break dance z grupy "Ryn Breakers" brali udział w zawodach "Wschodnia Bitwa" w Międzyrzeczu Podlaskim oraz w "Radomskich Dwójkach" w Radomiu, miejsce na podium wywalczyła w Międzyrzeczu Emilka Kociałkowska zajmując II miejsce w kat. 1vs. 1 do 11 lat.

21 - Dyskusyjny Klub Książki

28 - Kawiarenka Podróżnika - Japonia - Robert Schick

30 - Duet tancerzy break dance Emilka Kociałkowska i Oliwier Raczyński zajęli 3 miejsce w kat. 10-14 lat w zawodach Battle of Grudziądz 

 

KWIECIEŃ 

4 - Objazdowe Kino Cyfrowe

11 - Ryńska Akademia SeniorówWielkanocne zajączki

12 - Zespoły taneczne Bass&Melody, Ryn Girls Squad, Green Team oraz Ryn Breakers brały udział w III Międzygminnym Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Pisza

13 - Rodzinne warsztaty tworzenia pisanek Wielkanocnych

27 - Udział zespołów Bass&Melody, Green Team, Ryn Girls Squad w 2. Mazurskich Transformacjach Tanecznych w Mrągowie

28 - Tancerki: Michalina Kuczyńska, Joanna Smulska oraz Michalina Wilamowicz wzięły udział w zawodach hip-hop Breakmania 2019 w Kętrzynie

 

MAJ

1 - Ryńska Majówka

8 - Udział Ludowego Zespołu Sterławiacy w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo - Ujęcie Interdyscyplinarne. Zdrowy styl życia"

12 - Ryńskie Prezentacje Artystyczne

15 - Ryńska Akademia Seniorów - Warsztaty tworzenia kwiatów z krepiny

18 - Udział Ludowego Zespołu Sterławiacy w XVII Warmińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych "KURLANTKA 2019"

 

CZERWIEC

1 - Rodzinny Dzień Dziecka

11 - Dyskusyjny Klub Filmowy

15 - Wernisaż prac Pana Marka Kota

16 - Ludowy Zespół Sterławiacy zdobył II Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trakcie XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach

25 - "Uliczna Akcja" - zawody taneczne break dance i hip-hop

28 - Wieczór autorski Pana Marka Podskalnego - książka "Ryn znany i nieznany"

 

LIPIEC

6 - Żeglarski Piknik Rodzinny 

6 - Ludowy Zespół Sterławiacy zdobył I miejsce na Festiwalu Kultur "U Noju na Warniji" w Gietrzwałdzie

19 - Wernisaż "Karykatura" Józefa Jabłońskiego

20 - DNI RYNU - Koncert wieczorny - Młodzi Artyści z Rynu, Anna Żebrowska, Paweł Stasiak z Zespołem Papa D, Hit Boyz. 

                      - Turniej trójek w siatkówce, Zawody Strong Man, Turniej dzieci i młodzieży w piłce nożnej, Mistrzostwa Gminy Ryn w Megapiłkarzykach, Zawody w dojeniu krowy, Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

                      - Jarmark Regionalny

21 - Dzień otwarty Muzeum

     - Teatr JAR - warsztaty teatralne i spektakl dla dzieci

     - Recital Marzeny Kipiel - Sztuka

 

SIERPIEŃ

 

9 - "Masuria" - wystawa poplenerowa artystów z Częstochowy

10 - "Masuria" Festiwal Kultury Średniowiecza

     - Jarmark Regionalny

11 - Pchli Targ - Muzyczne Impresje  - Paweł Szczepanowski i Tomasz Banul

15 - Udział Ludowego Zespołu Sterławiacy w XIII Jarmarku Folkloru "Cztery Strony Świata"

17 - Festyn Kulinarny Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem

18 - Udział Ludowego Zespołu Sterławiacy w Festialu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach

 

WRZESIEŃ

 

7 - Dożynki Gminno - Powiatowe

14 - "Płomienie Miłości" - widowisko plenerowe  - Teatr IOTA

15 - Udział Ludowego Zespołu Sterławiacy w Dożynkach Gminy Kętrzyn w Nakomiadach

23 - Kino Objazdowe

26 - Wystawa - "Miasta Cittaslow"

 

PAŹDZIERNIK

 

19 - 15-lecie Ludowego Zespołu Sterławiacy

 

LISTOPAD

 

11 - Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Anny Marii Adamiak

15 - Dyskusyjny Klub Filmowy

26 - Kino Objazdowe

29 - Ryński Konkurs Piosenki

30 - Udział Ludowego Zespołu Sterławiacy w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Dywitach

 

GRUDZIEŃ

 

19 - Kiermasz Świąteczny

29 - Koncert Kolęd w Kościele Rzymsko-Katolickim

31 - Sylwester - Przywitanie Nowego Roku

 

 

 

 

ROK 2018

STYCZEŃ

12 - Kawiarenka Podróżnika - Włochy - 3 miasta w 7 dni

14 - udział wokalistów i zespołów wokalnych w konkursie kolęd w Budrach

20 - Koncert Kolęd

22 - 02.02. - Ferie zimowe

26 - Objazdowe kino cyfrowe

27 - 28 - udział zespołów i grup tanecznych w zawodach tanecznych BREAKMANIA 2018 w Kętrzynie

 

LUTY

17 - Wernisaż prac p. Gizeli Kot

17 - Koncert Walentynkowy

 

MARZEC

11 - Babski Wieczór

13 - Objazdowe Kino Cyfrowe

25 - udział Ludowego Zespołu Śpiewaczego Sterławiacy w Jarmarku Wielkanocnym w Giżycku

 

KWIECIEŃ

14 - Udział zespołów tanecznych "Bass&Melody, "Green Team" oraz "Ladies Gang" w zawodach tanecznych w Mrągowie "Mazurskie Transformacje Taneczne"

15 - Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach zespół Ryńskie Wrzosy oraz Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławiacy wystąpił w trakcie "Spotkań z mazurską piosenką ludową" 15 kwietnia w Kruklankach.

20 - Ryńska Akademia Seniorów

25 - Udział Ludowego Zespołu Śpiewaczego "Sterławiacy" w części artystycznej otwarcia Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu oddział w Giżycku.

 

MAJ

12 - udział Ludowego Zespołu Śpiewaczego "Sterławiacy" w XVI Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych "KURLANTKA 2018"

17 - Ryńska Akademia Seniorów

19 - Ryńskie Prezentacje Artystyczne

19 - Otwarcie wystawy Ryńskiej Grupy Plastycznej.

25 - Udział zespołów tanecznych "Bass&Melody, "Green Team", "Ladies Gang" oraz "Rynbreakers" w II Międzygminnym Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Pisza

26 - udział zespołów artystycznych Ryńskiego Centrum Kultury w Festiwalu Cittaslow w Lidzbarku

 

CZERWIEC

2 - Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

5 - Dyskusyjny Klub Filmowy

12 - Dyskusyjny Klub Filmowy

19 - Wtorkowe spacery o Rynie z przewodnikiem

21 - Ryńska Akademia Seniorów - zajęcia rękodzielnicze

22 - Otwarcie wystawy "Mazurskie Klimaty w obiektywie ryńskich artystów"

24 - Wyjazd Ludowego Zespołu Śpiewaczego "Sterławiacy" na XXXIV Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach

26 - Kawiarenka podróżnika "Chorwacja kamperem"

26 - Wtorkowe spacery o Rynie z przewodnikiem 

Wakacyjny konkurs "Gdzie to jest"

Wakacyjny konkurs fotograficzny  "Ryn- Letnie zauroczenie"

Wakacyjna krzyżówka - konkurs z okazji "Dni Rynu"

 

LIPIEC

Wakacyjny konkurs "Gdzie to jest"

Wakacyjny konkurs fotograficzny  "Ryn- Letnie zauroczenie"

Wakacyjna krzyżówka - konkurs z okazji "Dni Rynu"

2 - Udział Ludowego Zespołu Śpiewaczego "Sterławiacy"  w "Festiwalu Kultury" w Olsztynie

3 - Wtorkowe spacery o Rynie z przewodnikiem 

10 - Wtorkowe spacery o Rynie z przewodnikiem 

17 - Wtorkowe spacery o Rynie z przewodnikiem 

19 - Otwarcie wystawy "Zdzisław Beksiński - grafika komputerowa"

20-22 - DNI RYNU

21 - Krzyżówka wakacyjna - ogłoszenie wyników

22 - Muzeum - dzień otwarty

24 - Wtorkowe spacery o Rynie z przewodnikiem

28 - Koncert "Letnie nastroje"

31 -  Wtorkowe spacery o Rynie z przewodnikiem 

 

SIERPIEŃ

4 - Koncert "Letnie nastroje"

12 - rozstrzygnięcie konkursu "Gdzie to jest"

12 - Pchli Targ

15 - Wyjazd Ludowego Zespołu Śpiewaczego "Sterławiacy" na Regionalny Jarmark Ludowy do Wydmin

18 - Festyn Kulinarny - Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem

 

WRZESIEŃ

02 - Dożynki Gminne w Sterławkach Wielkich

30 - Niedziela Cittaslow

 

PAŹDZIERNIK

 

LISTOPAD

 

GRUDZIEŃ

 

 

 

 

ROK 2017

LUTY

18 - Wernisaż wystawy - p. Agata Pańsnikowska

18 - Koncert Walentynkowy

20 - Kawiarenka Podróżnika - p. Bożena i Zbyszek Biziewscy - Grecja

27 - Dyskusyjny Klub Filmowy

 

MARZEC

12 - Babski Wieczór

13 - Wyjazd do kina w Kętrzynie na film "Syndrom Kukiełki" - Ryńska Akademia Seniora + Dyskusyjny Klub Filmowy

18 - Wyjazd grupy Ryn Breakers na zawody break dance w Kętrzynie - Breakmania 2017

20 - Dyskusyjny Klub Filmowy

24 - Wernisaż wystawy "Historia żeglarstwa w Rynie"

27 - Kawiarenka Artystyczna - p. Hanna Szymborska

 

KWIECIEŃ

01 - Rękodzielnia

02 - "Flirt z operą" - koncert operowy

03 - Ryńska Akademia Seniora

10 - Kawiarenka Podróżnika - p. Krystyna i Dariusz Wójcik - Norwegia

24 - Dyskusyjny Klub Filmowy

 

MAJ

19, 20 - Wyjazd zespołów artystycznych RCK na Festiwal Cittaslow do Kalet

22 - Dyskusyjny Klub Filmowy

28 - Ryńskie Prezentacje Artystyczne - koncert

WRZESIEŃ

3 lub 10 - Dożynki Gminne

24 - Niedziela Cittaslow

 

CZERWIEC

03 - Festyn rodzinny "Dzień dziecka"

22, 29 - "Ryn niezwykły" - czwartkowe spacery po Rynie z przewodnikiem

12 - Dyskusyjny Klub Filmowy

23 - Teatr słowa w wykonaniu Teatru IOTA - "Kochaj mnie" wg Bolesława Leśmiana

24 - Jubileusz 10 lecia Galerii "Z Latarnią" - otwarcie wystawy "Grafika nieokiełznana" Pabla Picassa

 

LIPIEC

06,13,20,27 - "Ryn niezwykły" - czwartkowe spacery po Rynie z przewodnikiem

21 - 23 - Dni Rynu

22 - Koncert z okazji Dni Rynu - Krzysztof Krawczyk z Zespołem oraz Sobowtór Maryli Rodowicz - Druga Maryla

23 - Dzień otwarty Muzeum im. Albina Nowickiego

 

SIERPIEŃ

03, 10, 17, 24, 31 - "Ryn niezwykły" - czwartkowe spacery po Rynie z przewodnikiem

06 - Le Quartet de I'Lepicerie du Jazz - koncert

12 - Festiwal Kultury Średniowiecza "Masuria"

13 - Pchli Targ

19 - Festyn Kulinarny "Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem"

 

WRZESIEŃ

3 lub 10 - Dożynki Gminne w Prażmowie

24 - Niedziela Cittaslow

 

PAŹDZIERNIK

21 - "500 lat Reformacji" - odczyt ks. mgr Fryderyka Teglera z Niemiec

28 - Gala podsumowująca akcję "Razem zbudujmy nagrobek Albinowi Nowickiemu"

 

LISTOPAD

17 - Cyfrowe KINO Objazdowe

20 - Wernisaż wystawy "Jej Portret"

24 - Ryńska Akademia Seniorów

24 - Kawiarenka Podróżnika "Korfu - zielona wyspa"

25 - Koncert - Piosenki Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Kuby Michalskiego

28 - Spektakl teatralny dla dzieci - "Królowa śniegu"

28 - Dyskusyjny Klub Filmowy

 

GRUDZIEŃ

2 - Ryński Konkurs Piosenki

5 - Spektakl teatralny dla dzieci - "Wilk i zając"

8 - Cyfrowe KINO Objazdowe

15 - Wernisaż wystawy "Mróz-artysta" fotografia Mirosława Kleczkowskiego

15 - Rękodzielnia - świąteczne ozdoby ze słomy

15 - Ryńska Akademia Seniorów

16 - Bajkimikołajki

19 - Dyskusyjny Klub Filmowy

 

 

Galeria "Z Latarnią" otwarta:

wtorek - piątek - 10:00 - 16:00

 Wystawy w roku 2021:

Ryn i Rybical w malarstwie Romy Holak

FOTORELACJA

 Wystawy w roku 2020:

Wystawy w roku 2019:

 

 


Wystawy w roku 2018:

 


 

 

 Wystawy w roku 2017:


20.12 - 12.12.2017r.


21.10 - 16.11.2017r.


Wystawa poplenerowa "MASURIA 2017" - Grupa Artystów z Częstochowy 11.08-28.09


24.06.-28.07.2017r.


 Wystawa prac Ryńskiej Grupy Plastycznej Wystawa pokonkursowa "Anioły Bożego Narodzenia"


Wystawy w roku 2016:

 

"Zaistnieć przez sztukę V" - prace uczestników ŚDS/WTZ Ryn


"Rzeźba" - Bolesław Marschall


"Miasta Cittaslow" - wystawa edukacyjna


Poplenerowa wystawa artystów z Częstochowy - "Masuria"


"Kiedy cienie już nie śpią" - Teresa Fijałkowska


"Albin Nowicki - w 150 rocznicę urodzin" - wystawa edukacyjna


Wystawa prac Ryńskiej Grupy Plastycznej


"1050 rocznica Chrztu Polski" - wystawa edukacyjna


"W ogrodzie Łucji..." - Marek Podskalny


Wystawy w roku 2015:

 

Wystawa pokonkursowa "Anioły Bożego Narodzenia"


"Podwodny Świat - Jezioro Ołów" - Zbyszek Biziewski


"Średniowiecze - czary, czarownice..." - wystawa edukacyjna


"Ryńscy Artyści Prezentują"


"Carits Spei - Nadzieja Miłości" - Tomasz Kasprzyk


Wystawa plakatu - Piotr Dondajewski


"Zaistnieć przez sztukę IV" - prace uczestników ŚDS/WTZ Ryn


 Wystawy w roku 2014:

 

Wystawa pokonkursowa "Anioły Bożego Narodzenia"


"Mazurskie cztery pory roku" - Andrzej Jaszcz


"Kwiecista jesień" - Katarzyna Kucharska


Poplenerowa wystawa artystów z Częstochowy - "Masuria"


"Haft" - Elżbieta Rudnik


"Rok 1920 w plakacie" - zbiory TMTB


"Opowieści woskiem pachnące" - Iwona Pawłowicz


"Zaistnieć przez sztukę III" - prace uczestników ŚDS/WTZ Ryn


"Pejzaże Warmii i Mazur" - Jolanta Fukowska-Mazurek


Wystawy w roku 2013:

 

Wystawa pokonkursowa "Anioły Bożego Narodzenia"


"Cittaslow w plakacie" - Studenci Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie


"Czas zatrzymany" - fotografie mieszkańców i zbiorów archiwalnych RCK 1945-1985


"Sekrety" - Tomasz Kasprzyk


"Ryńscy Artyści Prezentują"


"Ryn w obiektywie" prace uczestników warsztatów fotograficznych


"Karykatury" - Józef Jabłoński


"Rzeźba" - Józef Niewiński


"Pożyteczne ferie" - projekt dzieci mieszkających we wsi Skop


"Pisanki, pisanki"


"Jej portret" - Tomasz Kasprzyk


Wystawy w roku 2012:

 

Wystawa pokonkursowa "Anioły Bożego Narodzenia"


"2000 dni RCK"


"Igłą malowane" - Danuta Żabionek


"Mazurski Festiwal Filmowy"


"Mrągowo w obiektywie" - Mirosław Kleczkowski


"Kwiaty polskie w drewnie" - Stanisław Pawłowski


"Czarnobyl raj utraconych" - Krzysztof Filipiak


"Spojrzenie na dwie ręce" - Maria Turek, Tomasz Sienkiewicz

 

W Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki funkcjonują liczne zespoły artystyczne, grupy i koła zainteresowań, w tym cztery grupy tańca: 2 grupy tańca współczesnego, formacja break dance - grupa zaawansowana i początkowa, a także grupa wokalna, indywidualne zajęcia wokalne oraz zespół śpiewaczy "Ryńskie Wrzosy" i Ludowy Zespół Śpiewaczy "Sterławiacy", działa również grupa plastyczna, grupa miłośników gry na gitarze oraz wielbicieli gier planszowych. Najmłodsi należą do Klubu Malucha.

LUDOWY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY STERŁAWIACY

Ludowy Zespół Sterławiacy istnieje od stycznia 2004 roku. W 2019 roku obchodził jubileusz 15-lecia pracy artystycznej. Nazwa "Sterławiacy" wywodzi się od nazwy miejscowości, z której wówczas pochodziła większość człownków zespołu. Po za tym w Sterławkach Wielkich zespół ma swoją siedzibę. Zespół liczy 17 osób i pracuje po kierunkiem choreograf Krystyny Rekosz (od 2007 roku). Członkowie zespołu są ludźmi pozytywnie zakręconymi na punkcie folkloru. Taniec, śpiew i ludowa muzyka jest tym co kochają i chętnie poświęcają temu czas. Repertuar Sterławiaków jest bogaty i różnorodny. Bazuje on głównie na flklorze Wamii i Mazur, choć czasami sięgają też do innych regionów. Występy zespołu przybierają formę suit czy widowisk, przy czym nierzadko wykorzystywane są w nich oryginalne rekwizyty. Do najciekawszych programów należy zaliczyć: "W mazurskiej izbie", "W naszej wiosce uciechy", "Na krakowskim rynku", "Na mazurską nutę", "Biesiada Wileńska". Zespół często koncertuje, biorąc udział w festiwalach, konkursach, przeglądach i innych wydarzeniach kulturalnych, przy czym odnosi sukcesy:

 • I miejsce w regionalnej edycji konkursu "Jawor - u źródeł kultury" ogłoszonego przez Polskie Radio Olsztyn w kategorii zespół folklorystyczny w 2020 roku.
 • I miejsce na II Przeglądzie Mazurskiej Piosenki Ludowej w Kruklankach w 2019 roku.
 • I miejsce na Festiwalu Kultur "U noju na Warniji" w Gietrzwałdzie w 2019 roku. 
 • I miejsce na Przeglądzie Zespołów Ludowych "Festiwal Kultur" w Olsztynie w 2018 roku.
 • Nagroda GRAND PRIX Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXXIII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach w 2017 roku.
 • I miejsce i Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXVII Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach w 2011 roku.

 


 

Centrum Kultury i Turystyki
    
Adres:
ul. Mikołaja Kopernika 16
11-520 Ryn
województwo: warmińsko-mazurskie
Telefon: 87 737 50 38

           

Dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie:

Marta Dąbrowska

Telefon: 87 737 50 40
 

Dział organizacji imprez i edukacji kulturalnej:

Telefon: 87 737 50 38

Instruktor Elza Fitza
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instruktor Magdalena Sprung
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instruktor Marcin Kozłowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowość:
Główna księgowa: Elżbieta Górna
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek          8:00 - 16:00
Wtorek                8:00 - 16:00
Środa                  8:00 - 16:00
Czwartek            8:00 - 16:00
Piątek                 8:00 - 16:00  (po godz. 16 w godzinach organizowanych imprez i przedsięwzięć)
Sobota/niedziela (w godzinach organizowanych imprez i przedsięwzięć)

W związku z trwałym uszkodzeniem starej aparatury kinowej w 2013 roku ryńskie kino zaprzestało systematycznych projekcji. Obecnie projekcje odbywają się okazjonalnie, przy użyciu nośników DVD. Projekcje adresowane są do:

- przedszkolaków (bajki - "Filmowa Środa Przedszkolaka")

- uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (filmy lekturowe, filmy dokumentalne wspierające proces edukacji)

- dorosłych mieszkańców - filmy fabularne, tematyczne, akcje filmowe, DKF.

 Ryńskie Centrum Kultury nawiązało również współpracę z Cyfrowym Kinem Objazdowym, które raz w miesiącu przyjeżdża do Rynu z nowościami filmowymi.

 

 

Punkt Informacji Turystycznej w Rynie jest ulokowany w samym centrum miasta, tuż przy Placu Wolności. Każdy turysta, który odwiedza Ryn wie, gdzie może uzyskać informację na temat atrakcji w Rynie i okolicy bliższej oraz dalszej, noclegów, gastronomii, imprez na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i nie tylko oraz wszelkich innych. W Punkcie Informacji Turystycznej dostępne są bezpłatne, wielojęzyczne materiały informacyjne. Obsługa w języku polskim, niemieckim i angielskim nigdy nie mówi „nie wiem”. Każdy turysta otrzyma profesjonalną pomoc, która ułatwi mu pobyt w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. 

 

W związku z aktualizacją noclegowej bazy danych prosimy o pobranie ankiety, wypełnienie i przesłanie mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . TUTATJ pobierzesz ankietę.

 

 

Godziny otwarcia Wieży Widokowej:

 • W sezonie (maj - wrzesień)
  Wtorek - Niedziela   godz. 1100 - 1800
 • Październik - kwiecień - możliwość zwiedzania dla grup pow. 10 os., po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Godziny otwarcia Punktu Informacji Turystycznej (ul. Partyzantów 2):

 • W sezonie (maj - wrzesień)
  Wtorek - Niedziela   godz. 1000 - 1700
 • Telefon: 607 100 123
 • Październik - kwiecień - nieczynna

 Godziny otwarcia Ryńskich Zbiorów Muzealnych (ul. Mikołaja Kopernika 16):

 • W sezonie (maj - sierpień)
  Wtorek - Niedziela   godz. 1100 - 1800
 • Wrzesień - grudzień 
  poniedziałek - piątek godz. 9:00 - 15:00 (soboty 9:00 - 13:00)
 • Styczeń - kwiecień
  poniedziałek - piątek godz. 9:00 - 15:00 (soboty 10:00 - 13:00)

Ciekawe linki:

 

Przydatne strony:

 

ZAPLECZE TURYSTYCZNE GMINY RYN - NOCLEGI, OŚRODKI WYPOCZYNKOWE, RESTAURACJE, SPRZĘT WODNY:

 

      https://szatanek.pl

Facebook Bocianiego Gniazda


 

TAWERNA "JADŁO Z PIEKŁA RODEM"  

Facebook Tawerny

 


      http://korsarz.mazury.info.pl

Facebook Korsarza


  

          http://upelcow.pl


 

    https://www.facebook.com/uWallenroda/


 

      https://www.zamekryn.pl/zamek-ryn/hotel-na-Mazurach

 Facebook Hotelu Zamek Ryn


 

GOŚCINIEC RYŃSKI MŁYN

Facebook Gościńca

 


 

  http://zajazdryn.pl

Facebook Zajazdu Pod Kasztanami


RYN MARINA - OŚRODEK WYPOCZYNKOWO - ŻEGLARSKI W RYNIE, DAWNIEJ „SOŚNICA”


ZOFIÓWKA - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE


NASZE WYDAWNICTWA:

 

  RYN ZNANY I NIEZNANY - przewodnik zawierający wszystkie przydatne dla osób odwiedzających Ryn informacje - historia miasta, kalendarium, informacje o zabytkach, ciekawostki, osobliwości, informacje o jeziorach oraz miejscowościach w Gminie Ryn