Ryńska Akademia Seniora zaprasza wszystkich seniorów 60+ do uczestniczenia w zajęciach, które odbywają się 1 - 2 razy w miesiącu i przyjmują różny charakter, są to zajęcia warsztatowe, wykłady, spotkania itp.

W poniedziałek 3 kwietnia odbyły się zajęcia warsztatowe podczas których seniorzy tworzyli zwierzątka wielkanocne za pomocą włóczki i skarpet.