W dniu 27.10.2016r. powstał Społeczny Komitet Budowy Nagrobka Albina Nowickiego. Komitet został oficjalnie zarejestrowany i uzyskał zezwolenie na prowadzenie zbiórek pieniężnych. W trakcie pierwszej kwesty w dniu Wszystkich Świętych zebrano ponad 2300 zł.

Celem komitetu jest zebranie kwoty umożliwiającej budowę nowego nagrobka najbardziej niezwykłej postaci powojennego Rynu – Albinowi Nowickiemu. Siedzibą komitetu jest Ryńskie Centrum Kultury, a w jego skład wchodzą: Elza Fitza, Katarzyna Lubowiecka, Ireneusz Nieckarz, Marek Podskalny, Jolanta Kołakowska, Wanda Prokopowicz – skarbnik, Maria Tuczyńska – v-ce przewodnicząca oraz przewodnicząca – Joanna Kryńska–Cieśla. W ciągu najbliższych miesięcy zbiórki pieniężne będą prowadzone na terenie Ryńskiego Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, a także Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. W tychże instytucjach są wystawione puszki–skarbonki. W związku z akcją zostało uruchomione w Mazurskim Banku Spółdzielczym oddział w Rynie specjalne konto, na które można dokonywać wpłat:

08 9343 0005 1301 6883 3000 0010