W dniu 10.09.2018r. komisja konkursowa w składzie:

- Piotr Dondajewski - przewodniczący

- Monika Biernat - członek

- Marek Podskalny - członek

po ocenie zgłoszonych prac, dokonała wyboru i przyznała następujące nagrody:

- Nagroda Główna - Paweł Chojnacki - praca o tytule "Ryn3"

- Wyróżnienie - Marcin Bogdan - tryptyk "Mglisty poranek nad jeziorem Ryńskim"

- Wyróżnienie - Robert Kawalec - tryptyk "Mazurska Rybacka Kraina".

Wręczenie nagród nastąpi 30 września w trakcie Niedzieli Cittaslow w Ryńskim Centrum Kultury.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii "Z Latarnią" 12.10.2018r.