Najważniejsze wydarzenie Ryńskiego Centrum Kultury - Ryńskie Prezentacje Artystyczne odbyły się 19 maja w sali widowiskowej RCK.

Dlaczego to najważniejsze wydarzenie roku? Zadaniem RCK jest działanie na rzecz rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego, właśnie dzięki prowadzonym zajęciom możemy podziwiać dorobek artystyczny grup tanecznych, sekcji wokalnych, plastycznej oraz modowej. 19 maja na scenie RCK wystąpiły zespoły taneczne: Bass&Malody, Green Team, RynBreakers oraz Ladies Gang, sekcja wokalna: Zespół Śpiewaczy Ryńskie Wrzosy, Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławiacy, grupa wokalna, solistki: Lena Biernat, Wiktoria Szczerbo, Kinga Anulak, Jagoda Orzechowska, Angelika Kowalewska oraz Sandra Gembal.