Z dniem 1 stycznia 2019 roku uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/341/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Ryńskie Centrum Kultury połączone zostało z Biblioteką Publiczną w Rynie. Powołana instytucja nosi nazwę Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Na potrzeby RPEKiT zaadaptowany został budynek po byłym przedszkolu, do którego połączone jednostki przeprowadzą się w najbliższych miesiącach, a do tego czasu pozostają w swoich dawnych siedzibach. Dyrektorem powołanej instytucji jest Pani Maria Tuczyńska.